AEM i Fond za djecu UNICEF-a potpisali sporazum o saradnji

Agencija za elektronske medije i Fond za djecu Ujedinjenih nacija – UNICEF su potpisali Sporazum o saradnji u cilju promocija medijske pismenosti među roditeljima i djecom i unapređenja, ostvarivanja i zaštite prava djece u elektronskim medijima.

Sporazum o saradnji možete preuzeti ovdje. SPORAZUM O SARADNJI

SHARE