Održana radionica o pristupačnosti IKT sadržaja osobama sa invaliditetom

“U Crnoj Gori je zastupljenost TV i video sadržaja, kao i njihova dostupnost osobama sa invaliditetom (OSI) na niskom nivou, a kako bi sadržaji bili pristupačniji toj populaciji potrebno ih je konsultovati o određenim pitanjima i razmisliti o uvođenju kvota”, saopšteno je na radionici “Osiguranje pristupačnosti informaciono-komunikacionim tehnologijama/epristupačnost WEB i TV/ video pristupačnost“, koju su organizovali Ministarstvo javne uprave i Agencija za elektronske medije (AEM).

Direktor AEM-a Abaz Beli Džafić podsjetio je da je u 15 godina svog postojanja i rada Agencija bila angažovana na velikom broju različitih projekata, navodeći da je za sve njih je zajedničko „što smo se uvijek trudili da od rezultata našeg rada naše društvo ima najviše koristi“.

„Smatramo da je odavno došlo vrijeme da u digitalnoj eri, eri digitalne televizije, vremenu kada razmišljamo o digitalnom radiju, razmislimo o tome kako možemo da iskoristimo nove tehnologije i znanja u korist onih koji su često u programima elektronskih medija nepravedno zapostavljeni, kako u pogledu prilagođenosti sadržaja, tako i u pogledu tema koje su od značaja ili su interesantne za OSI“, istakao je Džafić.

Saopštenje, fotografije i video sa ove radionice možete pronaći na linku:

http://prcentar.me/clanak/zastupljenost-tv-i-video-sadraja-i-njihova-dostupnost-osi-na-niskom-nivou/562

SHARE