Studijska posjeta Mađarskoj

U sklopu jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi (JUFREX), Savjet Evrope je za predstavnike Agencije za elektronske medije Crne Gore (AEM), Regulatornog tela za elektronske medije Srbije i Regulatorne agencije za elektronske komunikacije iz Bosne organizovao dvodnevno studijsko putovanje u Mađarsku.

Prvog dana predstavnici AEM-a posjetili su Obrazovni centar za medijsku pismenost Magic Valley (Centar MV) gdje su nam pokazli praktične vještine, kojima uče djecu koji su posjetioci ove ustanove. U Centru MV polaznici mogu steći neposredni utisak o metodima uticaja komercijalne AVM komunikacije. Radionice se obavljaju u manjim timovima, kako bi polaznici shvatili na koji način potpadaju pod uticaj reklamnih materijala, prikupljaju snimljeni materijal kompilirajući ga u reklamne proizvode na osnovu vlastitih kreativnih ideja.

Takođe, polaznici radionica imaju mogućnost da steknu osnovna znanja iz snimanje filmova. Tokom kinematografskih radionica uči se o tome kako se snima film. Polaznici samostalno  kreiraju svoju priču i poslije pisanje dijaloga i izbora kostima započnu snimanje filma. Uz pomoć montažerskog programa Centra MV mogu da ubace inserte i zvučne matrice kako bi završili  produkcione dio na izradi filma.

Pored navedenog u Centru MV polaznici mogu da izaberu i urede fotografije za naslovne strane za razne vrste časopisa. Mogu da pretražuju foto serijale, da sami odaberu, pozicioniraju slike u časopisima. Na kraju ove radionice shvate moć slike u marketingu i nauče na koji način je pomoću slika moguće ispričati priču.

Drugog dana studijske posjete Mađarskoj predstavnici AEM-a posjetili su Nacionalno regulatorno telo za medije i komunikacije Mađarske (NMHH). Predstavnici NMHH su nam predstavili zakonodavni okvir njihovog rada kao i iskustva i rezultate zvaničnih postupaka i primjene sudske prakse prilikom zaštite maloljetnika od neprimjerenih sadržaja.

Tokom posjete su predstavljene osnovne karakteristike mađarskog medijskog tržišta i ulozi NMHH. Takođe, bilo je riječi o zaštiti maloljetnika, monitoringu i analizi informativnih programa, EU oglašavanju, sponzorisanju, plasmanu proizvoda, pluralizmu medija, dostupnost TV programa za OSI, itd.

Poseban dio studijske posjete NMHH bio je posvećen izmjeni Direktive o AVM uslugama, kao i izazovima sa kojima će se regulatori susresti prilikom primjene ove Direktive.

Opšti cilj projekta JUFREX, čiji je sastavni dio studijska posjeta Mađarskoj, jeste unapređenje slobode izražavanja i slobode medija u skladu sa standardima Saveta Evrope.

SHARE