Učenici Osnovne škole „Maksim Gorki“ posjetili AEM

Učenici literarne i novinarske radionice Osnovne škole „Maksim Gorki“, sa nastavnicom Jovankom Blagojević, posjetili su Agenciju za elektronske medije (AEM).

Cilj posjete bio je upoznavanje sa radom i nadležnostima AEM-a kao nezavisnog regulatornog tijela za oblast medija.

Predstavljen je zakonodavni okvir AEM na području prava, praćenje programskih sadržaja, zaštite maloljetnika s posebnim osvrtom na medijsku pismenost. Takođe, bilo je riječi o aktivnostima AEM-a: davanje odobrenja, regulacija, nadzor (po službenoj dužnosti ili po prigovoru).

Zaposleni u Agenciji su odgovarali na mnogobrojna pitanja učenika.

Istaknuto je da se, kao ključni procesi, tokom narednog perioda nameće obaveza promocije medijske pismenosti. Obzirom na društveni značaj ove teme, vjerujemo da ćemo i kroz organizovanje ovakvih aktivnosti obezbijediti širu društvenu podršku i učešća svih zainteresovanih subjekata u njihovom sprovođenju.

SHARE