Ceković: AEM posebnu pažnju poklanja zaštiti maloljetnika od neprimjernih medijskih sadržaja

Danas većinu informacija saznajemo preko medija, a pomoću njih i učimo, održavamo kontakte s drugim ljudima i zabavljamo se. Mediji imaju važnu ulogu i u životu maloljetnika, zbog čega Agencija za elektronske medije posebnu pažnju poklanja njihovoj zaštiti od neprimjerenih medijskih sadržaja.

Biti pismen u 21. vijeku znači, između ostalog, biti i medijski pismen. U digitalnom dobu, medijska ili digitalna pismenost jednako je neophodna kao i tradicionalna pismenost pod kojom se podrazumijeva čitanje i pisanje. Drugim riječima, djeca treba da nauče da čitaju i pišu kroz razne vrste medija, uključujući i digitalne. Jedino će tako moći da učestvuju u društvu i budu informisani građani sposobni da kritički procijene pouzdanost različitih informacija, posebno kada su kontradiktorne. Dakle, medijska pismenost predstavlja suštinu demokratskog društva.

Svjesna nužnosti snažnijeg medijskog opismenjavanja Agencija za elektronske medije u saradnji sa kancelarijom UNICEF-a, početkom ove godine, pokrenula je kampanju „Birajmo šta gledamo“. Cilj kampanje je promocija medijske pismenosti među roditeljima i djecom, unapređenje kvaliteta izvještavanja medija o pitanjima koja se tiču prava djeteta i poboljšanje kvaliteta medijskih programa za mlade u Crnoj Gori.

Kampanju smo započeli sa tri TV spota koji se obraćaju roditeljima i čija je ključna poruka: „Birajmo šta gledamo“. Kao značajnu aktivnost ove kampanje upravo sprovodimo istraživanje o tome kako djeca i roditelji koriste medije, kako i sa kime razgovaraju o medijskim sadržajima i kako tumače i koriste informacije iz medija. Ti podaci će nam poslužiti da realizujemo nove aktivnosti, kako bi na najbolji način podržali medijsko opismenjavanje djece i roditelja u Crnoj Gori.

Takođe, kroz kampanju „Birajmo šta gledamo“ se relizuje projekat „Mladi reporeteri“ kako bi se maloljetnici edukovali da kao novinari i reporteri na kvalitetan način obrađuju pitanja koja su im važna i i kako bi im se pružila mogućnost da se čuje i njihov glas u medijima.

Kroz kampanju ćemo sarađivati sa medijima ne samo na podizanju svijesti i medijske pismenosti roditelja i djece, već i na unapređenju kvaliteta izvještavanja medija o pitanjima koja se tiču prava djeteta i poboljšanju kvaliteta medijskih programa za mlade u Crnoj Gori.

Planiramo obuku novinara i jačanje njihovih vještina da etički izvještavaju o svim pitanjima, pa i onim najosjetljivjim, koja se tiču prava djeteta. Pružićemo medijima podršku da otvaraju tabu teme i izvještavaju o negativnim pojavama, a da pri tom ne ugroze dostojanstvo, privatnost i najbolji interes djeteta.

Nove metode komunikacije koje su u velikoj mjeri zastupljene kod mladih, zahtijevaju nove vještine i u ljudskim odnosima i u korištenju raznovrsnih uređaja i aplikacija. Uvažavajući činjenicu da danas gotovo sva djeca koriste različite društvene mreže i mobilne aplikacije, pridružili smo se društvenim mrežama Facebook (MedijskaPismenostMNE) i Instagram (medijskapismenostmne). Na taj način želimo da se približimo mladima, da kroz njihov svijet pričamo o medijskoj pismenosti. Želimo da im prenesemo poruku da mediji sami po sebi nijesu ni dobri ni loši, njihov uticaj na nas i živote naše djece zavisi od toga kako ih koristimo. Zato „Birajmo šta gledamo“.

SHARE