O nama

Medijska pismenost je zajednički projekat Agencije za elektronske medije Crne Gore i UNICEF-a Montenegro.

Slogan kampanje Medijske pismenosti jeste "Birajmo šta gledamo".

Kampanja “Birajmo šta gledamo” utiče na podizanje nivoa svijesti o važnosti medijskog opismenjavanja roditelja, staratelja i djece, o važnosti odabira medijskih sadržaja za djecu, kao i unapređenje kvaliteta izvještavanja medija o pitanjima koja se tiču prava djeteta.

Mediji posjeduju mogućnost da se njihov glas čuje, da otvore debate, ukažu na probleme kako bi doprinijeli istinskom djelovanju od javnog interesa.

Stoga, Unicef i Agencija planiraju da ostvare značajniju saradanju sa medijima i novinarima kako bi iskoristili potencijal medija da podstaknu djecu i roditelje na proaktivan stav prema uređenoj konzumaciji medija, koja će omogućiti djeci da u svom razvoju budu u kontaktu sa sadržajima koji su oslobođeni govora mržnje i predrasuda, a podstiču toleranciju.

Brojne studije širom svijeta govore o tome da nasilje u medijima može doprinijeti povećanoj agresivnosti kod djece, kao i da obrazovni sadržaji u medijima mogu pomoći djeci da brže usvoje određena znanja i vještine. Stoga je ključno pažljivo birati medijske sadržaje.

Medijska pismenost je sposobnost da se različiti medijski sadržaji koriste, analiziraju, kritički procijene i stvaraju. U 21. vijeku, ona je jednako neophodna kao i tradicionalna pismenost pod kojom se podrazumijevaju čitanje i pisanje.

U okviru ove kampanje, sprovešće se istraživanje o tome kako djeca i roditelji koriste medije, kako i sa kime razgovaraju o medijskim sadržajima i kako tumače i koriste informacije iz medija. Takođe, kroz kampanju će se pojačati saradnja između djece i medija kako bi medijski izvještaji o djetinjstvu češće citirali mišljenja mladih i na kvalitetniji način obrađivali pitanja koja ih se tiču.