Studija “Uporedna analiza najboljih Evropskih praksi”

Studija “Regulatorna tijela za elektronsike medije i medijska pismenost − Uporedna analiza najboljih evropskih praksi” podržana je kroz zajednički projekat Evropske unije i Savjeta Evrope Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi (JUFREX).

Cilj studije je da predstavi analizu najboljih primjera Evropske prakse unaprijeđenja medijske pismenosti, s posebnim fokusom na ulogu regulatornih tijela.

Studija “Uporedna analiza najboljih Evropskih praksi”

SHARE