Mladi Reporteri posjetili AEM

Direktor Agencije za elektronske medije je danas, sa članovima kolegijuma, primio Mlade Reportere kampanje „Birajmo šta gledamo“.

Već pola godine, Mladi Reporteri se u okviru kampanje medijske pismenosti „Birajmo šta gledamo“ obučavaju vještinama medijske pismenosti. Edukacija mladih reportera je koncipirana u dva dijela – praktični i teorijski dio.  U okviru praktičnog dijela, oni stiču vještine  tehničke kompetencije neophodne za savladavnje medijske pismenosti. Kroz teorijski dio omogućeno im je da savladaju osnove medijske pismenosti i vještine analize, kritičkog razumijevanje i vrednovanje sadržaja, te informacija i uticaja medija i njihovih poruka na društvo.

Uvažavajući činjenicu da je kampanja „Birajmo šta gledamo“ u velikoj mjeri posvećena djeci i mladima, smatramo veoma značajnim aktivnosti mladih reportera. Takođe, obzirom da su oni aktivni partneri kampanje i da izražavaju svoje stavove kroz kreiranje ili produkciju vlastitih medijskih sadržaja i kroz gostovanje u medijima, veoma je značajno što su imali prilike da se upoznaju sa radom Agencije. Takođe, razmotreni su svi aspekti budućih aktivnosti Mladih Reportera kako bi se kampanja medijske pismenosti proširila.

SHARE